Logo Byteswipe

Nederland ICT Voorwaarden
DuPho Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, dienstverlening, producten en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 en de DuPho Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden treft u hieronder aan.

Op alle Byteswipe IT gerelateerde, Webhosting, Webdesign  dienstverlening gelden de voorwaarden opgesteld door NL Digital. Klik hier om deze in te zien.